הגולם מכיכר מסריק | אור גל, מישל חכיאשוילי
הגולם מכיכר מסריק | אור גל, מישל חכיאשוילי