נבות מילר, גלריה ברוורמן. צילומים: מ״ל
נבות מילר, גלריה ברוורמן. צילומים: מ״ל