המושבה האמריקאית, ירושלים, תחילת המאה ה־20. צילום: אוסף בוקי בועז לצילום
המושבה האמריקאית, ירושלים, תחילת המאה ה־20. צילום: אוסף בוקי בועז לצילום