כל מה שחשוב ויפה

תנאי שימוש 

אתר פורטפוליו מופעל על ידי יובל סער. האתר עוסק בתחום התרבות החזותית: עיצוב, אמנות, אופנה, אדריכלות ועיצוב פנים, קולנוע וטלוויזיה ועוד. השימוש באתר נועד לצרכים אישיים ולקריאה בכתבות.

במהלך השימוש בשירותים תוכלו לקרוא תכנים שפורסמו על ידינו ועל ידי אחרים, תוכלו להגיב על תכנים ותוכלו להרשם לניוזלטר לצורך קבלת עדכונים ופרסומות מעת לעת.

במהלך השימוש בשירות ישמר עליכם מידע בהתאם למדיניות הפרטיות.

המידע שמסופק באתר מסופק כמו־שהוא, ואינו מהווה או מחליף ייעוץ מקצועי. כאשר התוכן באתר הוא תוכן ממומן, הוא יסומן ככזה שקיבלנו גמול על פרסומו.

ומכאן לחלק המשפטי המלא.

תנאי כשירות

אין צורך להרשם באתר כדי להשתמש בשירותים בו, ואין חובה לפתוח חשבונות משתמש. אולם, ללא הסכמה לתנאי שימוש אלו לא תוכלו להשתמש בשירותים באתר ולא תהיה לכם כל זכות לצפות בתכנים, להגיש תגובות או להרשם לניוזלטר, כמו גם לכל שירות עתידי אחר.

אתם מצהירים כי אתם בני 18 שנים לפחות, ולא הורשעתם על ידי בית משפט בכל עבירת הטרדה, הונאה, התחזות, הונאה בכרטיסי חיוב או כל עבירה אחרת שיש עמה קלון.

ככל שתספקו פרטים לאתר, הרי שאתם מצהירים כי הפרטים שסיפקתם הם נכונים ומדויקים, וכי אתם מודע לכך שהעברת מידע כוזב עשוי לגרום נזק לך ולאחרים.

השירותים

כתבות

השירות הראשון שיסופק באתר הוא כתבות ומאמרים. בשירות זה יסופקו תכנים שעשויים להיות לעניינכם או לא לעניינכם. התכנים מסופקים הן על ידינו והן על ידי צדדים שלישיים. הם לא מחליפים ייעוץ מקצועי ואין כל ערובה כי התכנים נכונים ומדויקים.

תגובות

השירות השני הוא האפשרות שלכם להגיב לתכנים שמפורסמים באתר. התגובות לא עוברות סינון בדרך הכלל, אך אנחנו יכולים למחוק או להסיר תגובות לפי שיקול דעתנו הבלעדי. מדיניות התגובות המלאה בתנאי השימוש מסדירה את זכויות השימוש שלנו במידע.

פרסומות

פרסומות הן המנוע מאחורי המגזין. אנו נאפשר למפרסמים להציג פרסומות באתר, בין אם כפסי פרסומת, כחלון קופץ או כסימון של הגולשים שלנו, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות.

הרשמה לניוזלטר

אנו עשויים לאפשר לכם להצטרף ולהרשם לשירות קבלת הודעות עתי מטעמנו, שכולל את הזכות לקבל את המידע מעת לעת. תוכן הניוזלטר יהיה בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, ועשוי לכלול פרסומות.

מדיניות תוכן

תכנים ובעלות

כל התכנים שלנו שאנו נציג לך הם בבעלותנו המלאה או תחת רשיון מיוצריהן, וחל עליכם איסור להשתמש בהם אלא במסגרת השירות. כל הזכויות שמורות לנו.

כדי לספק את השירותים למשתמשים שלנו, אנו זקוקים להסכמתכם כי כל תוכן שתפרסמו באמצעות השירותים (כגון תגובה או הודעה שתשלח) יהיה נגיש לנו ולמי שנדרש לכך לצורך אספקת השירות. לכן, אתם מסכימים כי יהא מותר לנו להשתמש בתכנים שתפרסמו לצרכי מתן השירות.

אתם מתחייבים להגיש באמצעות השירות רק תכנים חוקיים, שאתם בעלי מלוא הזכויות בהם ושלא פוגעים בזכויותיהם של צדדים שלישיים. אתם מודעים לכך שבמקרה של הפרת סעיף נוכל להסיר כל תוכן או לסיים התקשרות עמכם.

התוכן שלכם

על ידי פרסום של תוכן טקסטואלי או חזותי באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, אתם מקבלים את מדיניות התוכן שלנו.

אתם מכירים בכך שכל הפרה של מדיניות התוכן עשויה לסיים את השירותים עבורכם, הסרה של התכנים שנוצרו על ידכם וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידינו והן על ידי האדם שזכויותיו נפגעו.

למטרת מדיניות זו, המונח ״תוכן גולשים״ יכלול: (1) תמונות וטקסט שנעשה בהם שימוש על ידך בשירות; (2) תמונות או סרטונים שנמשכו משרתי צד ג׳ בתגובות או בכל תרומה אחרת שיצרתם; (3) תיאורים, טקסט ומידע שעובד דרך השירותים ו(4) כל תרומה אחרת שנוצרה באמצעות השירותים על ידי גולש באתר.

רשיון בזכויות יוצרים

אתם הבעלים היחיד של זכויות היוצרים בכל התכנים שתפרסמו. אולם, לצורך מתן השירות, אתם מקנים לנו רשיון בלתי־הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא־ייחודי, לעשות שימוש בתוכן ולאפשר למשתמשים שלנו לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות השירותים או שירותי צד ג׳, לרבות יצירת יצירות נגזרות, שינוי התוכן, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת־ממדיות וכל פעולה אחרת.

שימוש בדמותכם

אתם מקנים לנו את הרשות לעשות שימוש בשמכם, תמונתכם, פרטייכם ודמותכם בכל הנוגע לתוכן הגולשים שפרסמתם. משמעות העניין הוא שאתם מרשים לנו לפרסם את פרטיכם כמי שכתב תגובה, ואף, לצורך העניין, לפרסם את התגובה ככתבה נפרדת אם היא מוצלחת דיה לטעמנו.

תוכן פוגעני

אתם מצהירים כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:

קניין רוחני. תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.

פורנוגרפיה. תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות  גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה.

דיבה. תוכן הגולשים אינו דיבתי ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.

ביטויים גזעניים. תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים גזעניים, וכן אינו מכיל כל ביטוי שמעודד שנאה.

מזימות. תוכן הגולשים לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג׳ כלשהו.

אחריות לתוכן

אתם מצהירים כי אתם הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתם תפרסמו באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד שלישי לא הופרו במהלך ביצוע פעילותכם. מעבר לכך, אתם מצהירים כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדכם, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים.

הסרת תכנים

אנחנו לא נהיה חייבים לסנן את התכנים או לנטר אותם, אולם תהיה לנו הזכות לעשות כן ולהסיר תכנים שלא נראים לנו כעומדים במדיניות התוכן הזו. במקרים חריגים, אנו נבקש מכם את רשותכם לשנות את התכנים במקום להסיר אותם.

גילוי מידע

אנחנו עשויים לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויים לגלותו אם נדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתנו בתום לב נאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון שלנו, משתמשינו והציבור. מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים שעשויים לעוותו.

הודעה והסרה

אנחנו מעריכים את זכויותייכם ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן נציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים.

ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהו, למיטב ידיעתך, מפר את זכויותייכם, שמכם הטוב או קניינכם הרוחני, אנא הגישו לנו תלונה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected].

אנחנו נבחן את תלונתכם ונעביר אותה (אם ניתן) למשתמש שפרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתם.

אם תלונתכם תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש שנפגע כתוצאה משימושך המפר וכן אותנו.

בתלונתכם עליכם לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים שלדעת מפר את זכויותיכם והוכחה כי אתם מחזיקים בזכויות אלה; (2) את כתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי אתם מאמינים שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.

שיפוי

אתם מתחייב לשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלכם שמפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.

שימוש פוגעני

אסור להשתמש בשירות בצורה מטרידה, פוגענית, שמפרה זכויות של אחרים או שנועדה למטרה לא חוקית. אסור להשתמש בשירות באמצעות בוטים (כלומר שירותים אוטומטיים).

בכל מקרה, אם נחשוב כי השימוש שלכם באתר עשוי להטיל עלינו אחריות על פי חוק או עשוי לסכן את המשתמשים שלנו, אנו עשויים לסיים התקשרותנו עמכם.

אחריות

השירות ניתן לך על בסיס מירב המאמצים; אולם, אין ביכולתנו להתחייב כי לא יהיו בו שגיאות או תקלות. לכן, השירות ניתן כמו־שהוא (AS-IS) וללא כל התחייבות לתוצאותיו. לכן, אתם מאשרים כי גבול האחריות שלנו כלפיכם לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות יהיה מוגבל לסכום ששילמתם לנו בפועל עבור השירותים ב־12 החודשים לפני אירוע הנזק, ובכל מקרה מוגבל לנזקים ישירים בלבד. אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק שאינו נזק ישיר, לרבות נזקים עקיפים ותוצאתיים.

ערבות

השירותים מסופקים כמות-שהם, וללא כל ערובה לטיבם. אנחנו לא יכולים להתחייב כי השירות יעבוד בכל עת, וכי לא יהיו תקלות. למעט הצהרותינו על פי הסכם זה, הרי שאנו לא מצהירים דבר.

אתם מצהירים כי לא תשתמשו בשירותים כדי לבצע פעילות שאינה חוקית או שמפרה את זכויותיו של אדם אחר.

שיפוי

בכל מקרה בו תובא כנגדנו תביעה או תלונה הנובעת מהפרת מי מהצהרותיכם או התחייבויותכם על פי הסכם זה, או שנובעת ממידע לא נכון שסיפקתם לנו, הרי שאתם תשפו אותנו בגין כך, וזאת לאחר מתן הודעה מראש. השיפוי יכלול גם את הוצאות שכר טרחת עורכי הדין שלנו וכן כל תשלום שנצטרך לשלם בפשרה אם התפשרנו כדי לסלק טענה זו.

תמיכה

השירות ניתן ללא כל תמיכה.

סיום ההתקשרות

אנו נהיה רשאים לסיים את ההתקשרות עם כל המשתמשים, או עם מי מהמשתמשים, בהתראה מראש של 30 ימים, או במקרה בו אותו משתמש הפר תנאי שימוש אלו, מיידית.

שינוי תנאים אלה

אנו עשויים לשנות תנאים אלה מעת לעת, בתנאי שניידע אותך באמצעות תקשורת אלקטרונית על שינויים אלה ותנתן לך האפשרות לסיים את התקשרותך עמנו בתוך 30 ימים מיום ההודעה.

הסבה

במקרה של מיזוג, רכישה או מכירת הפעילות, אנו רשאים להסב את התחייבויותינו וזכויותינו על פי הסכם זה לצד שלישי, וזאת תוך מתן הודעה מראש של 14 ימים.

סמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל־אביב. אתה מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגדנו ולגבות את נזקיך אך ורק בתובענה אישית.

מדיניות פרטיות

איסוף המידע

לצרכי מתן השירות אנחנו אוספים מידע על אודותיכם, כפי שמפורט במדיניות פרטיות זו. המידע שיאסף על אודותיכם ישמר אצלנו, ויועבר לאחרים רק בהתאם למדיניות הפרטיות. קחו בחשבון כי במהלך השירותים מידע משוגר לאורך רשתות תקשורת פרטיות וציבוריות, וכי בחלק מהמקרים למפעילים אותן רשתות יש יכולת לאסוף את המידע הזה שלא בידיעתנו.

האם אתם חייבים לספק לנו מידע?

אתה לא מחויב לספק לנו מידע, וכל העברת מידע תלויה בהסכמתך בלבד.

מה המידע האישי שאנחנו שומרים על אודותיכם?

אנחנו שומרים את המידע האישי שסיפקת לנו בעת השימוש בשירותים, כגון: פרטיכם האישיים כאשר אתם תבקשו להרשם לניוזלטר שלנו, או כאשר אתם תפרסמו תגובה, וכן מידע טכני שיתקבל כתוצאה מהשימוש שלכם במערכת, שכולל את העמודים שצפיתם, כתובת ה־IP שלכם, נתונים טכניים על אודות הדפדפן שלכם וכדומה.

כיצד אנחנו אוספים על אודותיכם מידע?

אנו אוספים מידע על אודותיכם באמצעות השימוש שלכם במערכת שלנו ובאמצעות מילוי טפסים (כגון הרשמה לניוזלטר). אנחנו יכולים לקבל מידע עלייך מאחרים אם הם מזינים אותו בטפסים.

כיצד אנחנו משתמשים במידע שנאסוף?

אנו משתמשים במידע שנאסוף לצורך מתן השירות ושיפורו ולצורך זה בלבד. השירות כולל את הצגת הכתבות, שליחת וקבלת תגובות, שליחת ניוזלטר וכל שירות אחר שנחליט במסגרת האתר.

למי יש גישה למידע על אודותיכם?

העובדים שלנו וספקי השירות שאנו עובדים איתם יקבלו גישה למידע שלכם תחת חובת סודיות.

האם יש עוגיות בשירות?

עוגיה היא קובץ ממוחשב שמאפשר לנו לזהות אותך וחוסך את הצורך בבקשה של שם משתמש וסיסמא בכל גישה שלך לשירות. עוגיות יכולות לזהות אותך, ולאפשר לאחרים להציג פרסומות בצורה מפולחת. אנחנו משתמשים בעוגיות שלנו וכן בעוגיות של שירותי צד שלישי לצרכי סטטיסטיקה. הצדדים השלישיים כוללים את Facebook ,Google והמפרסמים שלנו.

האם לצדדים שלישיים יש גישה למידע?

במהלך השימוש במערכת שלנו יעבדו מספר שירותי צד שלישי שמקבלים גישה מוגבלת למידע.

השירותים הם שרת האינטרנט שלנו שנמצא בחברת SiteGround, וכן שירותי Facebook ו־Google Analytics שאוספים מידע על השימוש באתר. לכל אחד משירותים אלו מדיניות פרטיות משלו, והוא אוסף מידע לצרכים אלו.

כמו כן, לצורך שליחת הניוזלטר שלנו אנו משתמשים בשירות Mailchimp שמקבל עותק מהמידע לצורך שליחה.

האם אנו מעבירים מידע לרשויות אכיפה?

כן. ככל שנקבל בקשה תקפה מרשות מוסמכת לקבלת המידע ונאמין כי דרישה זו נטועה בדין אנו נעביר מידע זה.

מה לגבי מידע על ילדים?

השירות שלנו מיועד לבגירים. אנחנו לא שומרים מידע על ילדים, נקודה.

כיצד אנחנו יכולים לצור איתכם קשר?

אנחנו נצור איתכם קשר במקרים הבאים: אם תרשמו לניוזלטר שלנו אנו נשלח לכם עדכונים מעת לעת, ותמיד תוכלו להפסיק עדכונים אלו; כמו כן, במקרה בו נאמין כי התרחש אירוע אבטחה חמור ויש צורך לדווח לכם עליו אנו נצור עמכם קשר. אם תגיבו תגובה באתר, ומשתמש מסוים יגיב לתגובה, גם אז נוכל להגיב לכם.

כיצד אנחנו מדווחים על אירועי אבטחה?

למרות שאנו לא מחויבים בחוק לעשות כן, בכל מקרה בו יהיה אירוע אבטחה חמור אנחנו נדווח למשתמשים שלנו שהושפעו ממנו. אם מדובר על אירוע שדורש גם דיווח על פי חוק לרשויות המוסמכות, נעשה זאת.

מעבר לתוכן מרכזי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zמעבר לסגיר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x
Silence is Golden